Hoshi

Hoshi

2023

 /

Studiopepe

  • sx-dx / repeat80
    Repeat 80cm
  • roll-0,70x10m-600gm2-0,95mm
    0,70x10m 600g/m2 0,95mm
  • 3-up

23410EWC

23420EWC

23430EWC

23410EWC

23420EWC

23430EWC

23410EWC

23430EWC

23430EWC

VIEW TECHNICAL DATA SHEET